Maliyet bedelleri

 2018 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri cetveli

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

2018 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri için aşağıdaki linke tıklayınız

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818-7-1.pdf

 

Sayfamızı Paylaşın