Aşırı Düşük Teklif Sorgulama

           Kamu İhale Kanununa bağlı olarak tebliğde tam olarak istenilen dökümanların hazırlanması işidir. Metraj ölçümlerinin titizlikle yapılmasından sonra birim fiyat analizlerinin hazırlanması, müşteri tarafından temin edilen proforma faturaların dosyaya aktarılması, hesap cetvellerinin, icmallerin yapılması ve diğer tüm detayların savunma dosyasına işlenmesi

 

 
Sayfamızı Paylaşın